Výběrová bibliografie

historie

Gajdošík, Petr: Blektové z Útěchovic. Příspěvek ke genealogii rytířského rodu. Bezděz 9, 2000, s. 73–102. [stud.]
Gajdošík, Petr: Nehoda na dubické silnici. Bezděz 10, 2001, s. 397–399. [stud.]
Gajdošík, Petr: Matrika židovského obyvatelstva ze Stráže pod Ralskem 1838–1898. Bezděz 11, 2002, s. 31–62. [stud.]
Gajdošík, Petr: Obchod se solí v České Lípě 1576–1617 a jeho význam pro městské finance. Bezděz 12, 2003, s. 77–90. [stud.]
Gajdošík, Petr: K privilegiu Rudolfa II. pro Českou Lípu z roku 1581. Bezděz 12, 2003, s. 401–404. [stud.]
Gajdošík, Petr: Českolipské purkmistrovské rejstříky 1576–1617. Sborník archivních prací 54, 2004, č. 2, s. 459–565. [stud.]
Gajdošík, Petr: Městská samospráva a kancelář v České Lípě do počátku 18. století. [stud.] In: Ebelová, Ivana – Panáček, Jaroslav – Gajdošík, Petr [Eds.]: Pamětní kniha města České Lípy. Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 2005, 377 s., Libri civitatis 1., s. 33–46.
Gajdošík, Petr: Heraldické památky maltézských velkopřevorů v Horní Libchavě. Bezděz 15, 2006, s. 161–166. [stud.]
Gajdošík, Petr: K počátkům hornolibchavského panství řádu Maltézských rytířů. Bezděz 16, 2007, s. 79–92. [stud.]
Gajdošík, Petr – Visi, Tamás – Drexlerová, Alžběta: Fragmenty hebrejských textů na knižních vazbách ve fondech Státního okresního archivu Olomouc. Olomoucký archivní sborník 9, 2011, s. 31–52. [stud.]
Gajdošík, Petr: Další nově zjištěné filigrány olomoucké papírny. Olomoucký archivní sborník 9, 2011, s. 65–69. [stud.]
Gajdošík, Petr: Adam Vilém Schellart a lenní statky Albrechta z Valdštejna. Bezděz 21, 2012, s. 67–84.[stud.]
Gajdošík, Petr: Urbář panství Stvolínky z poloviny 17. století. Bezděz 22, 2013, s. 271–300. [stud.]
Gajdošík, Petr: Knížecí arcibiskupský pivovar a sladovna v Kroměříži. Olomoucký archivní sborník 11, 2013, s. 46–70. [stud.]
Gajdošík, Petr: Českolipští rodáci v klášteře Teplá. Bezděz 23, 2014, s. 247–255. [stud.]

Film

Gajdošík, Petr: Máchův kraj v českém meziválečném filmu. Českolipsko literární 13, Česká Lípa, Státní okresní archiv Česká Lípa 2001, s. 63–87. [stud.]
Gajdošík, Petr: Staré filmy v digitálním hávu aneb Jiný metr na klasiku. Filmové listy 2004 (3.11.), č. 4, s. 10.
Gajdošík, Petr: Náročné filmy pro náročné zákazníky. Domácí kino, zima 2005, s. 90–91.
Gajdošík, Petr: Komu patří Ježíš?. Domácí kino, zima 2005, s. 64.
Gajdošík, Petr: Zvětšenina pod drobnohledem. Cinepur 39, 2005 (květen), s. 48–49. [stud.]
Gajdošík, Petr: Poklady českého filmu. Domácí kino, léto 2005, s. 91.
Gajdošík, Petr: Složitá cesta filmové klasiky na DVD. Domácí kino, podzim 2005, s. 62–63.
Gajdošík, Petr: Tři filmy odvážného muže. Akira Kurosawa na českých DVD. A2 2, 2006, č. 21. [rec.]
Gajdošík, Petr: Andrej Rublev a česko(slovenský) divák [dosl.]. In: Robert Bird: Andrej Rublev. Casablanca, Praha 2007, s. 96–97.
Gajdošík, Petr: Láska: náznaky a letmé pohledy. Home Cinema 2, 2007, č. 1, s. 61. [rec. filmu Stvořeni pro lásku]
Gajdošík, Petr: Nalézt v sobě idiota. Home Cinema 2, 2007, č. 1, s. 61. [rec. filmu Idioti]
Gajdošík, Petr: Godardovy šepoty. Home Cinema 2, 2007, č. 2, s. 81. [rec. knihy Příběh(y) filmu]
Gajdošík, Petr: Metropolis v knižní podobě. Home Cinema 2, 2007, č. 3, s. 63. [rec. knihy Metropolis]
Gajdošík, Petr: Být či nebýt on-line?. Film a doba 54, 2008, č. 1, s. 29–31. [an.]
Gajdošík, Petr: Boj na nůž. Nová kolekce neznámých filmů Alfreda Hitchcocka. A2 4, 2008, č. 2, s. 12. [rec.]
Gajdošík, Petr: Mlčenlivý host Evald Schorm. 25fps.cz, 25. 9. 2008 [on-line] [recenze knihy Jan Lukeš - Ivana Lukešová: Mlčenlivý host Evad Schorm. Plzeň 2008]
Gajdošík, Petr (ed.): Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Casablanca, Praha 2009. [editor sborníku + kapitoly: Filmové titulky, Soupis ocenění, Kompletní bibliografie]
Gajdošík, Petr: “Aby byla hlavně inspirující...”. 25fps.cz, 25. 3. 2010 [on-line] [rozhovor o sborníku Marketa Lazarová]
Gajdošík, Petr – Škabraha, Martin: Rozhovor s Petrem Gajdošíkem o bývalých andělech. Texty 14, 2010, č. 51, s. 18–23.
Gajdošík, Petr: Marketa Lazarová. In: Marketa Lazarová. Booklet k vydání filmu na Blu-ray a DVD, Národní filmový archiv Praha 2011, s. 2–4. [stud.]
Gajdošík, Petr: Michelangelův pohled. Film a doba 57, 2011, č. 4, s. 194196. [stud.]
Gajdošík, Petr: Digitalizace filmu Marketa Lazarová. In: Ретроспектива фильмов Франтишека Влачила. Program přehlídky filmů pořádané Českým centrem v Moskvě 25. 1. – 3. 2. 2012, s. 4.
Gajdošík, Petr: Krása zakletá v zapečetěném čase. Film a doba 58, 2012, č. 3, s. 173–174. [recenze knih Andreje Tarkovského Krása je symbolem pravdy (Camera obscura 2011) a Zapečetěný čas (Camera obscura 2009).]
Gajdošík, Petr: Greatest Films of All Times by 2012. Kinečko 4, 2013, č. 14, s. 9. [stud.]
Gajdošík, Petr: Praha očima sochaře (Kerro minulle Prahasta / Vaclav – The European). In: 40. Letní filmová škola Uherské Hradiště 25. 7. – 2. 8. 2014. Katalog filmů, s. 253.


Gajdošík, Petr: Vláčilova Adelheid a pozadí jejího vzniku. Revue Filmového přehledu, 27. 1. 2016 [on-line] [stud.]
Gajdošík, Petr: Kufry Andreje Tarkovského. Film a doba 63, 2017, č. 3, s. 118–119 [rec. sborníku Archiv A. A. Tarkovskogo, Jurjevec: opyt naučnoj i projektnoj prezentacii]

V letech 2006–2009 několik desítek krátkých recenzí filmových DVD pro týdeník A2.

sazba, grafika, redakce, spolupráce na knihách jiných autorů

Tarkovskij, Andrej: Krása je symbolem pravdy. Camera obscura, Příbram 2005. [red.]
Věra Chytilová mezi námi. Camera obscura – Nostalghia.cz, Příbram 2006. [saz.]
Godard, Jean-Luc: Příběh(y) filmu. Camera obscura, Příbram 2006. [saz.]
Tarkovskij, Andrej: Zapečetěný čas. Camera obscura, Příbram 2009. [saz.]
Jarmusch, Jim: Rozhovory 1980–2000. Camera obscura, Příbram 2009. [saz.]
Richtrová-Homolová, Nikola – Homola, Richard: Krajiny Františka Hrubína. Praha 2011. [saz.]
Tarkovskij, Andrej: Krása je symbolem pravdy. Camera obscura, Příbram 2011. [red., saz.]
Volkov, Solomon: Rozhovory s Josifem Brodským. Camera obscura, Příbram 2011. [saz.]

Líman, Antonín: Mistři japonského filmu. Paseka, Praha - Litomyšl 2012. [revize textu]
Olmi, Ermanno: Rozhovory. Camera obscura, Příbram 2012. [saz.]
Ora et labora. Život Božího služebníka P. Josefa Zlámala. Halenkovice 2015. [saz.]
Němec, Jan – Fryš, Miloš: Rozhovor snad o všem. Camera obscura, Příbram 2016. [saz.]
Škamrada, Antonín Milan: Má cesta k architektuře a architekturou. Olomouc, DANAL 2016. [saz.]

jiné
Různá míra spolupráce na některých DVD vydavatelství Zóna (texty, překlad, titulky, dokumentace apod.): Andrej Rublev, Solaris, Zrcadlo, Stalker, Nostalgie, Oběť, A co dále Baltazare, Muška, Barva granátového jablka.